Ønsker du å være en del av teamet vårt som frivillig, kan du kontakte oss. Vi tar imot eksperter fra forskjellige bransjer som kan forbedre servicekvaliteten til instituttet vårt. For eksempel: Frivillige søknader fra psykisk helse, nevrologi, data, sosiale medier, fremmedspråk og andre felt aksepteres. Last opp CV og intensjonsavtale for å søke her. Når du vil at din personlige informasjon skal skjules, vil du vises som Expert 1, Expert 2... i systemet.Generelle regler som må følges

a. Jeg forplikter meg til å handle i samsvar med prinsippene til taushetsplikten, de internasjonale deontologiske reglene, universell lov.

b. Å ikke fornærme, argumentere og gi politisk retning. Å være fri fra fordømmelser, ikke gi råd som ikke er vitenskapelig og støttet av pålitelig informasjon.