Information

Vennligst fyll in de obligatoriske feltene slik at vi kan hjelpe deg så bra som mulig og les nøye gjennom applikasjons formen og bekreft det. Våre eksperter skal ta kontakt med deg innen 72 timer.

* Det er bare obligatorisk å fyll inn de markerte feltene. Resten er opp til søkerens initiativ

Personer under 16 år kan ikke søke om psykologhjelp på egen hånd. Bare deres foreldre eller juridiske representanter kan søke for personer under 16 år.

Hvis du ikke kan se våre e-post, vennligst sjekk din søppel/spam mappe.

På grunn av intensiteten til våre psykiske rådgiverne, vil tjenesten fra og med 01.02.2024 kun gis til personer som er i Hellas og ikke har tilgang til psykologiske støttetjenester.

Psykologisk Støtte

1. The client is the person who asks the question. 2. The client's personal information remains confidential and is not shared. The confidentiality of personal information can only be violated under the conditions stated below: a. When the client clearly states that she/he will commit suicide (ending her/his own life), b. When the client clearly states that she/he will end or harm others' lives, c. The information of the client might be shared only with the authorities (Ambulance, Police, etc.) with certain restrictions. 3. Any responsibility for the information and suggestions made by the experts rests with the client.

Approve