Information

– Tjenester tilbys kun til flyktninger som bor i flyktningleirer. De som har tilgang til helsetjenester i vertslandet er ikke kvalifisert for tjenester. Individer med psykiske problemer som ikke er traumatiske, er ikke kvalifisert for tjenester.

– Personer under 16 år kan ikke søke om psykologisk støtte alene. Søknader for personer under 16 år kan bare sendes inn av foreldrene eller verge.

– Søknader behandles i rekkefølge etter mottak. Behandlingstiden varierer mellom 1 til 4 uker. Psykologisk støtteenhet vurderer først passende bruk av søknaden. Når du blir henvist til en spesialist, vil spesialisten kontakte deg innen 72 timer.

– Vennligst fyll ut de nødvendige feltene, les og godkjenn samtykkeerklæringen nøye for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig. Bare feltene merket med en asterisk (*) er obligatoriske å fylle ut. Å fylle ut andre seksjoner overlates til klientens skjønn.

– Når du sender inn søknaden din, vil du motta en e-post som bekrefter mottak av den. Hvis du ikke kan se e-postene i innboksen din, vennligst sjekk søppelpost-/spam-mappen din.

Psykologisk Støtte

1. The client is the person who asks the question. 2. The client's personal information remains confidential and is not shared. The confidentiality of personal information can only be violated under the conditions stated below: a. When the client clearly states that she/he will commit suicide (ending her/his own life), b. When the client clearly states that she/he will end or harm others' lives, c. The information of the client might be shared only with the authorities (Ambulance, Police, etc.) with certain restrictions. 3. Any responsibility for the information and suggestions made by the experts rests with the client.

Approve