INSTITUTT FOR PSYKOLOGISK UTVIKLING

Kontakt Oss

– Du kan kontakte oss her for dine meninger, forslag, klager, samarbeid, medlemskap, karriere i PGEN, opplæringsforespørsler, osv.

– PSYKOLOGISK STØTTE FORESPØRSEL SOM GJØRES HER, BLIR IKKE BEHANDLET. For å be om psykologisk støtte, følg de relevante trinnene fra koblingen til psykologisk støtte.