Gönüllü olarak ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Enstitümüzün hizmet kalitesini artırabilecek farklı branşlardan kişileri enstitümüze kabul ediyoruz. Örneğin: Ruh sağlığı, nöroloji, bilgisayar, sosyal medya, yabancı dil ve diğer alanlardan gönüllü uzman başvuruları kabul edilmektedir. Başvuru için CV'nizi ve niyet metninizi/mektubunuzu buradan yükleyiniz. Kişisel bilgilerinizin gizlenmesini istediğinizde sistemde Uzman 1, Uzman 2... şeklinde görüneceksiniz.Gönüllü Uzman Üyelik Sözleşmesi

a. Psikolojik Gelişim Enstitü (PGEN) tarafından üyeler ile "ücretli iş sözleşmesi" yapılmadığı sürece, üyeler PGEN'de ücretsiz "gönüllü uzman üye" olarak hizmet verir.

b. Bütün üyeler, PGEN'de "danışan" ve "danışman" gizliliğini kabul eder ve bunu uygular. Üyeler, PGEN'de uluslararası deontolojik kuralları ve evrensel hukuk ilkelerini kabul eder ve bunu uygular.

c. Bütün üyeler, Psikolojik Gelişim Enstitünün (PGEN) "psikolojik destek" yöntem, ilke ve prensiplerini kabul eder ve bunları uygular.

d. PGEN'de "psikolojik destek veren" üyelere DANIŞMAN, diğer üyelere ise UZMAN denilir. PGEN'den "psikolojik destek alan" kişilere ise DANIŞAN denilir.

e. Danışman üyeler, PGEN'in psikolojik travma mağdurları için ücretsiz psikolojik destek misyonunu kabul eder ve bunu uygular. Üyeler, PGEN'den hizmet alan danışanlardan hiçbir şekilde ücret talep etmez ve almaz. Üyeler, diğer üyeler ve danışanlar ile hiçbir şekilde ticari veya parasal bir ilişkiye girmez. Üyeler, PGEN'in sosyal medya "hesaplarında ve gruplarında" ticari veya para kazanma amaçlı paylaşımlar yapmaz.

f. Danışman üyelere (tatil dönmleri dışında) "15 günde bir" danışan yönlendirilir. Üyelerin PGEN'den ekstra danışan kabul etmesi veya talep etmesi halinde, üyelere yönlendirilen danışan sayısı artırılabilir. Üyelerin, danışanlara danışmanlık yapmasına engel olan bir durumu olduğunda, üyeler bir dilekçe ile (e-mail veya diğer yollarla) bunu PGEN yönetim kuruluna bildirir. Bir engel olmadığı sürece danışman üyeler kendisine yönlendirilen danışanlara en az bir seans (yüz yüze veya online görüntülü) danışmanlık yapmakla yükümlüdür.

g. Danışman üyeler, PGEN tarafından kendisine yönlendirilen danışanları PGEN'in bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şekilde özel bir "uzmana" veya "kuruma" yönlendiremez. Üyeler, "ihtiyaç olması halinde" danışanları sadece ücretsiz hizmet alabilecekleri devlet sağlık kurumlarına yönlendirebilir.

h. Danışman üyeler, PGEN yönetim kurulunun bilgisi ve onayı ile danışanlar için sadece epikriz düzenleyebilir. Üyeler, başka bir belge veya rapor düzenleyemez.

i. Üyeler, PGEN'de hakaret, tartışma, siyasi/dini yönlendirme vb. yapmaz ve önyargıdan uzak olur. Üyeler, PGEN'in sosyal medya "hesaplarında ve gruplarında" siyasi/dini paylaşımlar yapmaz.

j. Üyeler, PGEN'de "kanıtlanmış bir veri ile desteklenmeyen" veya "bilimsel olmayan" öneriler sunmaz.

k. Üyeler, PGEN üyeliğinden ayrılmak istediğinde, ayrılma isteğini bir dilekçe ile (e-mail veya diğer yollarla) PGEN yönetim kuruluna bildirir. Ayrılma dilekçesi PGEN yönetim kuruluna ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde üyenin "mevcut görevleri veya danışanları" PGEN yönetim kurulu tarafından belirlenen başka bir gönüllü uzman üyeye devredilir. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra üyelik sonlandırılır.

l. Üyeler PGEN'in kurum içi bilgilerini hiçbir şekilde bir kişi veya kurum ile paylaşamaz. Üyeler sadece PGEN'in iletişim bilgilerini (telefon, e-mail, iweb sayfası) bir kişi veya kurum ile paylaşabilir.

m. Üyeler, uzman üyelik sözleşmesinde belirtilen herhangi bir maddeye uymadığında PGEN yönetim kurulu tarafından üyelikten geçici veya kalıcı olarak çıkarılabilir.