Bok forslag

Man’s Search For Meaning (Livet er mening)

Forfatter: Viktor Frankl (26. mars 1905 – 2. september 1997)

Å lese Viktor Frankl er som å lese en selvhjelpsbok fra helvete

I «Livet er mening» bruker Viktor Frankl sine egne erfaringer fra tre år i konsentrasjonsleir til å utforme universelle teorier om menneskelig psykologi. Om man ikke skal ta livslærdom fra en som har overlevd Holocaust, hvem skal man lære av da?

Viktor Frankls «Livet er mening» er en unik beretning fra innsiden av konsentrasjonsleirenes piggtrådgjerder. Få bøker kan sies å gi like mye tyngde til utsagnet «Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det».

I Begynnelsen av mars 1945, vet ikke fangene i konsentrasjonsleiren Türkheim at redningen kun er noen uker unna.

På innsiden av gjerdene, der den jødiske psykologen Viktor Frankl befinner seg, er følelsen av tid og sted opphevet: Verden utenfor eksisterer kun som en abstrakt størrelse, fangenes fremtid (såvel som nåtid) er totalt utenfor deres kontroll.

Det er da en av Frankls medfanger hører en stemme i en drøm. Stemmen forteller at den vil gi svar på et hvilket som helst spørsmål.

Fangen lurer naturligvis på når det hele vil være over, når han kan slippe fri – og stemmen i drømmen nøler ikke:

30. mars er datoen frigjøringen vil finne sted.

Fangen, som til da har klart seg etter forholdende godt, fortsetter å holde motet oppe gjennom mars måned.

Men etter hvert som spådommens dato kommer stadig nærmere uten noen åpenbar forløsning i sikte, blir fangen plutselig syk.

Den 31. mars dør han, fortsatt i fangenskap.

Noen uker senere – den 27. april – blir leiren befridd. Viktor Frankl kan gå ut av portene og fortelle historien til en hel verden.

Sick Societies (Sick Sociations)

Forfatter: Robert Edgerton (28. november 1931 – juli 2016)

Sick Sociations er et vitenskapelig arbeid av antropologen Robert Edgerton , utgitt i 1992. Det har blitt kontroversielt blant ønsketenkende antropologer for sin dekonstruksjon av kulturell relativisme . I Sick Sociations stiller Edgerton spørsmålstegn ved troen på at kulturer naturlig er «tilpasningsdyktige», og påpeker forekomster av vold, misogyni og sosial vanskelighet i pre-koloniale urfolkssamfunn. Han ment boka som et angrep på «myten om primal harmoni», og ideen om den edle villmann generelt; i stedet, postulerer han, har alle menneskelige samfunn vært ufullkomne, og mange har vært ganske ineffektive til å maksimere lykke og til og med helse og styrke blant medlemmene.

The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements

Forfatter: Eric Hoffer (25. juli 1898 – 21. mai 1983)

The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements er en sosialpsykologibok fra 1951av den amerikanske forfatteren Eric Hoffer , der forfatteren diskuterer de psykologiske årsakene til fanatisme .

Hoffer analyserer og forsøker å forklare motivene til de forskjellige personlighetstypene som gir opphav til massebevegelser; hvorfor og hvordan massebevegelser starter, fortsetter og slutter; og likhetene mellom dem, enten de er religiøse, politiske, radikale eller reaksjonære. Han argumenterer for at selv når deres uttalte mål eller verdier er forskjellige, er massebevegelser utskiftbare, at tilhengerne ofte vil vende fra en bevegelse til en annen, og at motivasjonen for massebevegelser er utskiftbare. Således har religiøse, nasjonalistiske og sosiale bevegelser, enten de er radikale eller reaksjonære, en tendens til å tiltrekke seg samme type tilhengere, oppføre seg på samme måte og bruke de samme taktikkene og retoriske verktøyene. Som eksempler viser han ofte til kommunisme, fascisme, nasjonalsosialisme, kristendom, protestantisme og islam.

Den første og mest kjente av Hoffers bøker, The True Believer, har blitt utgitt i 23 utgaver mellom 1951 og 2002.

Escape from Freedom (Flukten fra friheten)

Forfatter: Erich Seligmann Fromm (23. mars 1900 – 18. mars 1980)

Syndefallet var menneskehetens første steg mot frihet og det gode liv. Adam og Eva var avvikere som ikke ville vise blind lydighet til Guden – men isteden ønsket å bruke fornuften til å etablere en egen moralsk standard.

Det første store arbeidet Fromm leverte var «Flukten fra friheten». Her hevder han den kjente frankfurterleksa om at massekultur og masseproduksjon forfører folket og står i veien for selverkjennelse. Enkeltindividene må betale en høy pris, fremmedgjøring fra seg selv – i et samfunn som setter likhetstegn mellom lykke og forbruk.

The Right to Heresy – Castellio against Calvin

Forfatter: Stefan Zweig (28. november 1881 – 22. februar 1942)

In denne boken forteller Stefan Zweig om hvordan en religiøs mann blir til en tyrann og miljøet av undertrykkelse som han skaper. Systematisk etablering av tyrani gjennom religion, samtykkelse av folket og deres deltakelse i det nye despotiske regimet og endelig forsvinnelse av alt som er god er fortalt i kjølende klarhet.